Vandskader mangedobles i Danmark

De senere år er vandskader grundet oversvømmelser blevet hyppigere og hyppigere. Kloaknettet har svært ved at følge med de store vandmængder Moder Natur byder på, så snart der åbnes for sluserne. Herudover er defekte vandrør, stoppede faldstammer og deslige et problem som alle boligejere og lejere kender til.

Derfor oplever tusinder af danske familier hvert år at stå med vand i kælder, bolig mv. Det er en sur omgang hver gang, men det er muligt at minimere skaderne, hvis man sørger for at få vandet fjernet hurtigt.

Har du brug for akut assistance? Ring på tlf. 92 27 28 29

Glad Ejendomsservice har specialiseret sig i vandskader, og er klædt på til at håndtere både store og små ejendomme. Vi har døgnvagt, og rykker ud så snart skaden er sket.

Forsikringer dækker ved vandskade, så du skal ikke selv til at hive muldvarpen op af lommen. Når først vandet viser sit grimme ansigt, priser enhver boligejer sig lykkelig for en god forsikring. Derfor skal du ikke i første omgang frygte en regning for oprydningen, da som regel vil ende hos dit forsikringsselskab eller hos udlejers forsikringsselskab.Vandskade

Hvad gør du efterfølgende?

Når først skaden er sket kan du følge denne liste;

  1. Tag billeder eller video af omfanget af skader til brug ved anmeldelse til forsikring
  2. Beskyt dig med handsker, vandtæt tøj og sko – det er kloakvand der er kommet ind, og det er sundhedsskadeligt
  3. Flyt (red) de ting der er mulighed for ved at flytte dem til et tørt sted
  4. Få vandet væk hurtigst muligt (Kontakt et skadeservicefirma hvis du ikke selv kan magte opgaven)
  5. Sørg for at få boligen/lokalet affugtet korrekt
  6. Gem kvitteringer fra skadeservicefirma og leje af affugter, da forsikringsselskabet dækker rimelige udgifter til at få vandet pumpet væk, redde indbo, affugterens elforbrug mv.
  7. Konsultér en håndværker for at sikre dig mod evt. skader på træ- og murværk, gulv osv.
  8. Når lokalerne igen er tørre skal alt rengøres og desinficeres, før det igen kan tages i brug

Har du brug for akut assistance? Ring på tlf.92 27 28 29