Du er altid velkommen til at kontakte os, men ofte kontaktes vi vedrørende problemer, som hurtigt du selv kan afhjælpe eller hvor ansvaret påfalder lejeren/ejeren selv.

FAQ

Alle beboere i Københavns Kommune skal selv bestille via kommunens hjemmeside. Derefter afleveres det bestilte ved din hoveddør. Følg blot dette link.
Københavns Kommune

I Frederiksberg varierer ordningen fra ejendom til ejendom. Nogle ejendomme har en fælles løsning. Hos andre skal beboere selv hente nye poser. Du kan se hvor du kan hente nye poser via nedenstående link.
Frederiksberg Kommune
Hvis jeres ejendom har systemnøgler, kan du ikke selv foretage nye bestillinger. Ved de ejendomme vi passer, svinger ansvaret for bestilling af nøgler mellem viceværten, ejendommens bestyrelse, udlejer og ejendommens administrator.
Af samme grund kan vi ikke slå fast hvordan det er på netop din ejendom. Men hvis du bor i en ejendom vi har ansvaret for, vil en bestilling af nøgler ske via mail eller kontaktformular. Denne mail skal indeholde følgende:
- Dit navn
- Din adresse
- Antal ønskede nøgler
- Nøglens systembeskrivelse samt lejlighedskode*

*Det nemmeste vil være at tage et billede af nøglen og vedlægge i mailen, så vi selv kan aflæse koderne. Et system kan eksempelvis hedde KHD 679 og din lejlighed kan have en kode som L 34. Vi har altså brug for alle oplysninger.
Kontakt
Vi tager os af udskiftning af navneskilte på en lang række ejendomme. Dog ikke alle. Det er muligt at du skal foretage bestillingen hos ejendommens bestyrelse, administrator eller udlejer.
Hvis vi sørger for navneskiltene på din ejendom, kan du foretage en bestilling af nyt navneskilt via mail. Denne mail skal indeholde:
- Dit navn
- Din adresse
- Tekst til navnelabel*

*Vi kan af bestyrelse/udlejer være underlagt specifikke regler, for hvad et navneskilt må/skal indeholde. Det kan være udelukkende efternavne eller lignende. Husk også at pladsen på en dørtelefon er væsentlig mindre end på postkassen, så skriv gerne hvad der skal stå på henholdsvis postkasse og dørtelefon
Vælger du selv at udskifte et navneskilt på en ejendom, hvor det er besluttet at alle bestillinger skal gå igennem viceværten, kan det medføre et gebyr for afrensning og udskiftning.
Kontakt
Manglende varme i radiatorer er ofte en stor udfordring i efteråret når der tændes for varmen. Det kan være en defekt ved termostaten, men det kan også være andre ting, som du nemt selv kan ordne.
Du kan lægge hånden på røret der går hen til radiatoren. Hvis den ikke føles iskold, kan problemet være lokalt i din lejlighed, og ikke nødvendigvis være gældende for hele ejendommen/opgangen.
Bolius har samlet nogle få, simple råd, der hurtigt kan give dig varme i radiatoren igen. Det vil være de samme ting vi forsøger, hvis du ringer til os. Så må få simple trin kan du spare en kold aften eller ventetiden til vi når frem. Video

Advarsel: Nogle gør-det-selv videoer foreslår, at du også kan påvirke varmetilstrømningen, ved at stikke en skruetrækker ind i røret når pakdåsen er pillet af og vrikke lidt ved indmaden i røret. Undgå dette og overlad det til en VVS’er, da det kan ende i en vandskade, hvis man ikke har styr på hvad man foretager sig.
Der kan være flere årsager til dette. Det kan ofte høres på den lyd/larm radiatoren afgiver.
Rislende lyd - Skyldes oftest luft i radiatoren/rørene (Prøv at lufte radiatoren ud)
Bankende lyd – Skyldes ofte at radiatorventilen ikke virker korrekt
Små bank når radiator varmer op/køler ned – Skyldes oftest at man ikke har sat de rigtige bæringer bag ved radiatoren (Skal tjekkes af VVS’er – send evt. et billede)
Hvis du mangler vand i vandhanerne kan det være et resultat af forskellige ting.
1) Der udføres arbejde i ejendommen, hvor det er nødvendigt at vandet er slukket. Måske er din nabo ved at renovere lejligheden? Tjek derfor først i opgangen om der er varslet fra vicevært eller en nabo.
2) Forsyningsselskabet ejendommen oplever problemer - eksempelvis ved brud på rør. Du kan med fordel tjekke din lokale forsynings driftsinfo inden du kontakter viceværten eller bestyrelsen.
Hovedstadens forsyning kan tjekkes via dette link: https://www.hofor.dk/driftsinfo/
3) Vandet i opgangen har været lukket, og skidt, rust mv. har sat sig i dine armaturer. Rens derfor dine armaturer. Er du andelshaver eller ejer påhviler ansvaret dig og ikke foreningen.
Hvis ingen af disse tre punker er aktuelle hos dig, kan det være nødvendigt at kontakte viceværten.
Vandtrykket i hanerne er ikke noget man kan ændre på for hver enkelt ejendom. Det er et konstant pumpetryk fra vandværket/vandtårnet. De sikrer at der altid er minimum 2,5 bar, hvilket er rigeligt.
Hvis ejendommen har ældre, tilkalkede rør, kan det mindske noget af trykket. Er det et problem som er i alle lejligheder kan det besluttes, at der monteres en trykforøger, men dette er en beslutning på bestyrelsesniveau.
Hvis problemet er opstået fornyligt, kan der være tale om tilstoppet filter i armatur eller tilgangsrør til brusearmatur samt/eller i luftblanderen i spidsen af hanen. Et brusearmatur kan også være tilkalket/tilstoppet eller have filtre der er stoppet til.
Særligt udsat er det varme vand, da der er mere skidt i det rørsystem.
Det er ofte et godt fingerpeg om at det er lokalt i lejligheden problemet er, hvis der eksempelvis ikke mangler tryk på andre vandhaner i lejligheden.
Sørg derfor for at få renset rør, filtre, slanger mv. igennem inden kontakt til viceværten. Spørg evt. naboen om de oplever samme problem, og tjek om problemet er isoleret i din lejlighed ved at sammenligne vandtryk fra flere vandhaner/armaturer.