DS/EN 1717 – også kaldet tilbagestrømssikring

I løbet af 2015-2017 vil boligforeninger under HOFOR modtage en skrivelse vedrørende tilbagestrømssikring – i fagsprog kaldet DS/EN 1717. Hvordan skal I som bestyrelse eller ejer af en større ejendom stille dig til denne skrivelse? Da vi tilser en lang række ejendomme under HOFOR, har vi taget os tid til, i samarbejde med Schønemanns VVS & Blik, at fortolke reglerne, så de er lige til at forstå og handle ud fra.

Rent drikkevand er hovedformålet

Tilbagestrømssikring er ikke skabt blot for at genere højere omsætning for diverse VVS’ere eller HOFOR for den sags skyld. I sidste ende er det afgørende for dig og mig, og det drikkevand vi hver dag nyder gavn af.tilbagestromssikring

Hovedformålet med DS/EN 1717 er netop at forhindre forurenet vand i at strømme tilbage i drikkevandsinstallationen. Deraf den mere mundrette beskrivelse tilbagestrømssikring. Det er meget forskelligt hvor mange sikringer en ejendom skal have etableret, da det afhænger af hvordan ejendommen er opbygget, hvem der benytter de forskellige lokaler (eksempelvis produktion af fødevare) og hvilke tilbud ejendommen har til beboerne. Dette kunne være et fællesvaskeri i kælderen. Du skal blot sikre dig, at ejendommen er tilstrækkeligt sikret.

Sikring og service

Kort fortalt skal du nu sikre ejendommens vandinstallationer og sørge for et årligt service af disse installationer. Det er nu et ufravigeligt krav. Der er tale om en kontrollérbar kontraventil, der sikrer mod tilbagestrømning. Installationer kategoriseres i fareklasser, og vandværket skal have besked om kontraventilens model, type og monteringssted. Så det er ikke muligt at slippe udenom.

Vi har i samarbejde med Schønemanns VVS & Blik udarbejdet en simpel prisliste, så du nemt og sikkert kan få styr på udgifterne der er forbundet med tilbagestrømssikring. Først og fremmest skal du have ejendommen gennemgået for diverse installationer. Herefter tilbyder vi følgende services…

Kontrol og service af tilbagestrømssikringer efter gældende lovgivning:

  • 1-2 ventiler / kr. 1.250,00 ekskl. moms pr. ventil pr. år
  • 3-6 ventiler / kr. 1.050,00 ekskl. moms pr. ventil pr. år
  • 7 ventiler eller flere / kr. 850,00 ekskl. moms pr. ventil pr. år

Priserne er ekskl. reservedele.

Det er ikke muligt at fastlægge en fast monteringspris pr. ventil, da dette i høj grad afhænger af type og materiale.

Henvisninger vedrørende DS/EN 1717

Hvis du selv ønsker at gå mere i dybden med den bagvedliggende begrundelse samt de tekniske specifikationer, kan du mulighed ved at benytte diverse links herunder. Du er altid velkommen til at ringe på tlf. 5363 0709 for uddybning af ovenstående.

Teknologisk Institut (Åbner som PDF)

Energistyrelsen (Åbner i nyt vindue)